Δευτέρα, 30 Μαΐου 2016

Δεν υποφέρεται ο πόνος

Δεν υποφέρεται ο πόνος
όταν τον βιώνεις μόνος
πόσο να αντέξει και η καρδιά
όταν ζει στην μοναξιά
Δεν υποφέρεται ο πόνος
κάποιοι μου λεν θα δείξει ο χρόνος
κάποτε ίσως να περάσει
όταν στο αμήν θα έχω φτάσει
Και όμως κάπως θα περάσει
την πίστη μου δεν έχω χάσει
θα βγαίνω έξω όπως και πρώτα
μέσα στης πόλης μας τα φώτα.