Σάββατο, 28 Μαΐου 2016

Φίλε συγγνώμη

Φίλε συγγνώμη έσφαλα λάθος
Δαίμων με χτύπησε με όλο το πάθος
Δώσ μου ευκαιρία να επανορθώσω
και την κατάσταση να διορθώσω
Φίλε συγγνώμη ο εγωισμός μου
Είναι ο αργός ο θάνατός μου
Η αλαζονεία που με τυφλώνει
τα αρνητικά μου τα μεγαλώνει.