Πέμπτη, 19 Μαΐου 2016

Μην κρίνεις τους ανθρώπους

Μου είπε κάποιος κάποτε μην κρίνεις τους ανθρώπους
με βάση τα συμφέροντα αλλάζουνε και τρόπους,
Ανάγκη αν δεν σε έχουνε τελείως σε κάνουν πέρα
για αυτό και γω δεν έζησα μαζί τους άσπρη μέρα.