Δευτέρα, 13 Ιουνίου 2016

Τα χρόνια είναι δύσκολα

Τα χρόνια είναι δύσκολα και έχουν απαιτήσεις
Πλήρωνε πάλι Έλληνα μέχρι να ξεψυχήσεις
Και οι πολιτικοί να τρων με τα χρυσά κουτάλια
και όλοι εμείς οι υπόλοιποι να τα περνάμε χάλια
Τα χρόνια είναι δύσκολα και δεν έχουν υπάρχουν λύσεις
στα απάλευτα προβλήματα και δεν μπορούμε εκ φύσης
Και οι πολιτικοί να λεν ότι τα καλά τα πάμε
μα άμα δεν έχουμε λεφτά μάλλον αυτούς θα φάμε.