Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2016

Γιούρο

Όλοι καθήστε μπρος στις τηλεοράσεις
ξεκίνησε ο αγώνας και έχει πολλές φάσεις
Με ένταση παλμό και πάθος
η μπάλα στων διχτυών το βάθος