Πέμπτη, 5 Οκτωβρίου 2017

Είναι μεγάλη η αναμονή

Είναι μεγάλη η αναμονή
κι οι χρόνοι της δουλειάς πολλοί
για πόσο αναπληρωτή
κάθε χρονιά σε άλλη γη?
Είναι μεγάλη η αναμονή
άσπρισε πλέον το μαλλι
Και μόνιμοι ακόμα
με την ψυχή στο στόμα