Πέμπτη, 2 Ιουνίου 2016

Φαιά ουσία

Εγώ δεν θέλω να γυρίσω πίσω
θέλω τις μέρες μου να αξιοποιήσω
ήσουν μονάχα μια κακή εμπειρία
τζάμπα σπατάλησα φαιά ουσία
Εγώ δεν θέλω πια να σε θυμάμαι
όσο σε σκέφτομαι πια δεν κοιμάμαι
Τράβα αλλού όμορφα να περάσεις
την ευτυχία σου τρέξε να προφτάσεις.